MIDOONY Logo
Producers
محمدرضا ابراهیمی نژاد
محمدرضا ابراهیمی نژاد
کارشناسی ارشد
مدیریت فناوری اطلاعات

.

بهروز ابراهیمی نژاد
بهروز ابراهیمی نژاد
کارشناسی ارشد
هوش مصنوعی و رباتیک

من متولد 1359 هستم و برنامه نویسی را از 10 سالگی شروع کردم. به نوعی با تاریخچه کامپیوتر بزرگ شدم و تقریبا با اکثر نرم افزارهای تخصصی و کاربردی بصورت حرفه ای کار کردم. از بانک های اطلاعاتی clipper و FoxPro تا SQL و Oracle و زبان های قدیمی Fortran و Basic تا Assembly و #C و Java پروژه ها انجام دادم..

آتوسا ابراهیمی نژاد
آتوسا ابراهیمی نژاد
دکتری
دامپزشکی

.

محمد یزدانی
محمد یزدانی
دکتری
حسابداری

عضـو انجـمن حسـابداران خبـره ایـران هستم. بصورت تخصصی مباحث حسابداری و مالی را تدریس می کنم و حدود 20 سال در امور مالی به ویژه ریسک های عملیاتی در حوزه بانکی فعالیت دارم. .