MIDOONY Logo

نقش ها و مهارت های مدیر

1399/11/20
نقش ها و مهارت های مدیر

پروفسور هنری مینتزبرگ که یک محقق برجسته در زمینه مدیریت می باشد پس از مطالعه وظایف مدیران نقش آنها را در قالب مجموعه ای از رفتارها دسته بندی نمود. او 10 نقش مشترک را شناسایی کرد که در سه گروه بصورت ذیل نشان داده می شوند :

نقش تعامل کننده
•    سرپرست : مسئولیت های اجتماعی ، تشریفاتی و حقوقی دارد
•    رهبر : کار رهبری و هدایت افراد را انجام می دهد (که باعث پیشرفت و ارتقا آنها می گردد)
•    رابط : اداره کننده شبکه ها و ارتباطات مخاطبین داخلی و خارجی است.
نقش دارنده اطلاعات
•    ناظر - اطلاعات مربوط به سازمان و صنعت را جستجو و بر بازدهی تیم های داخلی نظارت می کند.
•    توزیع کننده – ارتباطات داخلی لازم جهت ارائه اطلاعات مفید را برقرار می کند.
•    سخنگو – درخصوص اطلاعات مربوط به سازمان و اهدافش برای افراد خارج از آن صحبت می کند.
نقش تصمیم گیر
•    کارآفرین - ایجاد و کنترل تغییرات در سازمان - حل مشکلات ، ایجاد ایده های جدید و اجرای آنها.
•    اداره کننده اختلال – رفع و مدیریت موانع غیر منتظره مسیر.
•    تخصیص دهنده منابع – اختصاص بودجه ، پرسنل و سایر منابع سازمانی.
•    مذاکره کننده - شرکت در مذاکرات مهم مستقیم بین تیم ها ، واحدها یا سازمان ها.
مهارت های مدیر
هنری فاوول از نظریه پردازان مشهور دز مینه مدیریت که به عنوان پدر مدیریت مدرن هم شناخته می شود ، سه مهارت اصلی مدیران را فنی ، انسانی و مفهومی بیان نموده است :
مهارت فنی
•    داشتن دانش و مهارت هایی که برای انجام کارهای تخصصی. حسابداران ، مهندسین و جراحان همگی مهارت های فنی تخصصی خود را دارند که برای حرفه مربوطه لازم است. مدیران ، به ویژه در سطوح پایین و میانی ، برای انجام موثر کارها به مهارت فنی نیاز دارند.
•    مهارت های فنی خصوصا برای مدیران خط اول مهم می باشد که بیشتر وقت خود را صرف آموزش زیردستان کرده و بر مشکلات مربوط به کارشان نظارت می کنند.
مهارت انسانی
•    توانایی کار با دیگران ، درک آنها و ایجاد انگیزه در افراد یا گروه ها. به گفته نظریه پرداز مدیریت مینتزبرگ ، مدیران سطح بالا و میانی وقت خود را به این صورت می گذرانند: 59 درصد در جلسات ، 6 درصد با تلفن و 3 درصد در مسافرت.
•    توانایی کار با دیگران و همکاری در بین افراد گروه. به عنوان مثال ، دانستن اینکه چه کاری باید انجام شود و همچنین قادر به برقراری ارتباط با ایده ها و عقاید دیگران بوده و طرز تفکر آنها را درک نماید.
مهارت مفهومی
•    امکان تجسم سازمان به عنوان یک کل ، پیش بینی کلیه کارکردهای آن در یک موقعیت یا شرایط خاص ، برای درک چگونگی وابستگی قسمت های مختلف به یکدیگر و پیش بینی اینکه چگونه تغییر در هر یک از قسمت های آن بر کل تأثیر می گذارد. (تفکر سیستمی)
•    خلاقیت ، داشتن ایده های انتزاعی. به عنوان مثال ، مدیرعامل یک شرکت مخابراتی اهمیت خدمات بهتر برای مشتریان را تجسم می کند که در نهایت به جذب تعداد زیاد مشتری و افزایش غیر منتظره سود کمک می کند.
سایرمهارت ها
به غیر از مهارت هایی که در بالا مورد بحث قرار گرفت مدیران باید دو مهارت دیگر را نیز دارا باشند به نام های تشخیصی و تحلیلی.
مهارت تشخیصی
تشخیص یک مشکل در سازمان از روی علائم آن. به عنوان مثال ، یک بخش خاص ممکن است بازده لازم را نداشته باشد. با کمک مهارت تشخیصی ، مدیر متوجه می شود که سرپرست آن بخش مهارت انسانی ضعیفی در برخورد با کارمندان دارد. این مشکل می تواند با تغییر یا آموزش سرپرست حل شود.
مهارت تحلیلی
شناسایی عناصر حیاتی و اساسی در یک شرایط خاص ، ارزیابی وابستگی متقابل آنها و تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک باید مورد رسیدگی و بیشترین توجه قرار گیرد. این مهارت مدیر را قادر می سازد استراتژی های ممکن را تعیین کرده و مناسب ترین آنها را برای وضعیت فوق انتخاب کند.
به عنوان مثال ، هنگام اضافه شدن محصول جدید به خط تولید ، مدیر مزایا و ریسک های این کار را تحلیل کرده و نتیجه را در قالب پیشنهاداتی به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم نهایی ارائه می دهد.
مهارت تشخیصی مدیران را قادر به درک یک وضعیت خاص می سازد ، در حالی که مهارت تحلیلی به تعیین کارهایی که در آن وضعیت باید انجام شوند کمک می کند.

 

 

 

نرم افزار همسو

1 1193
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید