MIDOONY Logo

آشنایی با مدیریت ریسک عملیاتی در بانک (بخش سوم - مدیریت ریسک عملیاتی)

1400/08/07
آشنایی با مدیریت ریسک عملیاتی در بانک (بخش سوم - مدیریت ریسک عملیاتی)

برنامه های مدیریت ریسک عملیاتی

برنامه های #مدیریت_ریسک_عملیاتی میتوانند #ریسک های موجود در خطوط تجاری را جهت دستیابی به دیدگاهی کلی از ریسک های سطح #بانک تجمیع نماید. #مدیریت ریسک جزعی به بررسی تک تک ریسک های موجود در سازمان پرداخته و از روابط میان آنها چشم پوشی می نماید؛ بدین ترتیب، از اثرات و برهم کنش های انواع ریسک های موجود در سطح سازمان صرف نظر میشود. درحالیکه مدیریت ریسک عملیاتی با دیدگاه کل نگر خود این مشکل را مرتفع ساخته است. فرآیند مدیریت ریسک عملیاتی شامل موارد ذیل می باشد:

 • شناسایی ریسک (Identify Risk)
 • ارزیابی ریسک (Assess the Risk)
 • تحلیل اقدامات کنترلی ریسک (Analyze Risk Control Measures)
 • اتخاذ تصمیمات کنترلی (Risk Control Decisions)
 • پیاده سازی کنترل ریسک (Risk Control Implementation)
 • نظارت و بازنگری (Supervise and Review)

از عوامل مهم برای مدیریت موثر #ریسک_عملیاتی ، ارائه به موقع گزارش های ادواری درخصوص وضعیت کلی این ریسک به سطوح ذیربط تصمیم گیری و پایش و ارائه گزارش های موردی در رابطه با وقوع حوادث غیرمنتظره و تغییر در وضعیت ریسک بانک می باشد. تهیه به موقع گزارش های موردی برای تصمیم گیرندگان، این امکان را برای آنها فراهم می آورد که به محض بروز زیان یا فراتر رفتن شاخص ها از آستانه مقرر (در قالب یک سیستم هشدار دهنده اولیه)، بتوانند به موقع اقدامات لازم را به عمل آورند.

پایش ریسک عملیاتی :

بانکها باید نسبت به شناسایی و ارزیابی آن دسته از ریسکهای عملیاتی که جزء تفکیک ناپذیر کلیه فرآورده ها، فعالیت ها، فرایندها و سیستم های مهم به حساب می آیند، اقدام کنند. درضمن لازم است قبل از معرفی و سپردن تعهد درخصوص ارائه فرآورده ها، فعالیت ها، فرایندها و سیستمهای جدید، از وجود رویه های ارزیابی مکفی در خصوص ریسک عملیاتی نهفته در این اقلام، اطمینان حاصل نمایند. بانکها علاوه بر شناسایی ریسک هایی که از توان منفی زیادی برخوردارند، نیازمند ارزیابی میزان آسیب پذیری خود در قبال این قبیل ریسک ها هستند. ارزیابی مؤثر ریسک این امکان را برای بانک فراهم می آورد که درک بهتری از وضعیت ریسک خود داشته و به مؤثرترین وجه، منابع مدیریت ریسک را مورد توجه قرار دهد(کمیته نظارت بر #بانکداری #بازل ، 2003)

پایش ریسک عملیاتی در بانکها و مؤسسات مالی ابزاری است که به آنها کمک می کند تا قابلیت سیستم های کنترلی و کارآمدی آنها را مورد ارزیابی قراردهد. چنانچه سیستم های کنترلی بانک از کارآیی مکفی برخوردار باشند وضعیت ریسک آن بهبود می یابد. از این رو، بانک می بایست دارای سیستمی مستمر و منسجم برای پایش ریسک های عملیاتی و گزارش دهی امور مربوط به ریسک باشد. وقتی که ریسک ها شناسایی و ارزیابی شدند، تمامی تکنیک های اداره ریسک در یک یا چند طبقه از چهار طبقه اصلی قرار میگیرند: (بابایی و زنجانی ، 1385)

 1. انتقال ریسک: یعنی موجب شدن اینکه بخش دیگری ریسک را قبول کند، معمولاً به وسیله بستن قرارداد یا انجام اقدامات احتیاطی.
 2. اجتناب از ریسک: یعنی انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک میشود. به عنوان مثال ممکن است که یک دارایی خریداری نگردد یا ورود به یک کسب و کار مورد چشم پوشی قرار گیرد، تا از مشکلات و دردسرهای آنها اجتناب شود.
 3. کاهش (یا تسکین) ریسک: یعنی به کار گیری شیوه هایی که باعث کاهش شدت زیان میشود.
 4. پذیرش (یا نگهداری) ریسک: یعنی قبول زیان وقتی که آن رخ میدهد. در واقع خود تضمینی یا تضمین شخصی در این طبقه جای میگیرد.

روشهای شناسایی و ارزیابی ریسک عملیاتی

برای شناسایی ، ثبت ریسکها، دسته بندی، ارزیابی و مدیریت ریسک روشهای زیادی توسط متخصصین و کارشناسان بکار گرفته می شود. هر کدام از آنها مزایا و معایب خود را دارند و به تنهایی نمی توانند پاسخگوی نیاز کاربران و مدیران باشند لذا بسته به نوع نیاز و نوع اهداف تعیین شده برای اخذ گزارشها ، روش کار انتخاب می گردد.

 1. روش مصاحبه ساختار نیافته
 2. روش تحلیل تم
 3. روش ماتریس ریسک
 4. روش تحلیل حالات بالقوه عدم موفقیت ( #FMEA )

مراحل 10 گانه انجام روش FMEA:

 • مرحله 1- بررسی فرآیند، خدمات و یا محصول.
 • مرحله 2- استفاده از مصاحبه و روش طوفان ذهنی برای کشف حالات بالقوه ریسک.
 • مرحله 3- فهرست نمودن ریسکها وتعیین علل آن و آثار آنها.
 • مرحله 4- شدت اثر وقوع هر ریسک با نمره ای به آن اختصاص می یابد.
 • مرحله 5- احتمال وقوع هر ریسک با نمره ای به آن اختصاص می یابد.
 • مرحله 6- رتبه بندی ریسکها با کمک شدت و احتمال
 • مرحله 7- عدد اولویت هر ریسک را محاسبه نموده و ریسکهای پر اهمیت شناسایی گردد.
 • مرحله 8- ریسکهای پر اهمیت را برای انجام مدیریت در اولویت قرار می گیرند.
 • مرحله 9- با توجه به ناحیه ریسک و استراتژی برخورد با آن، اقدامات تعریف می گردد.
 • مرحله 10- محاسبه #RPN با کمک نمره احتمال کشف و انجام اقدامات اصلاحی برای مدیریت، کاهش ، درمان و یا حذف ریسک
9 2971
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید