MIDOONY Logo

هوش کسب و کار چیست ؟ نگاهی به تاریخچه و معماری Business Intelligence

1400/07/25
هوش کسب و کار چیست ؟ نگاهی به تاریخچه و معماری Business Intelligence

#هوش_کسب_و_کار#Business_Intelligence ) به اختصار #BI مانند چتری است که ترکیبی از معماری ها، ابزارها، پایگاه های داده، ابزارهای تحلیلی، نرم افزارها و اسلوب ها را در بر می گیرد. همانند #سیستم_پشتیبان_تصمیم #Decision_Support_System به اختصار #DSS اصطلاحی است که برای افراد مختلف معانی گوناگونی دارد. بخشی از ابهام BI به کلمات اختصاری و مضمون نهفته در آنها برمی گردد (مانند، #مدیریت_عملکرد_کسب_و_کار #Business_Performance_Management به اختصار #BPM ). هدف اصلی BI دسترسی تعاملی به داده ها برای دستکاری آنها و قادر ساختن مدیران و تحلیلگران کسب و کار به انجام تحلیل های مناسب می باشد. با تحلیل داده های جاری و سوابق آنها، وضعیت ها و عملکردها، تصمیم گیرندگان بینش های ارزشمندی دریافت می کنند که آنها را قادر می سازد تا آگاهانه تر عمل کرده و تصمیمات بهتری بگیرند. فرایند BI بر اساس تبدیل داده ها به اطلاعات برای تصمیم گیری و اقدام مناسب می باشد.

تاریخچه BI
اصطلاح BI توسط گروه گارتنر در اواسط دهه 1990 مطرح شد. با این حال، این مفهوم به خیلی قبل تر، بر می گردد و ریشه در #سیستم_اطلاعات_مدیریتی #Management_Information_System به اختصار #MIS بعنوان سیستم های گزارشگیری در دهه 1970 دارد. در آن زمان سیستم های گزارشگیری ایستا، دو بعدی و بدون قابلیت های تحلیلی بودند. در اوایل دهه 1980، مفهوم #سیستم_اطلاعات_اجرایی #Executive_Information_System به اختصار #EIS پدیدار شد. این مفهوم جهت پشتیبانی محاسباتی مدیران سطح بالا و مدیران اجرایی بسط داده شد. برخی از قابلیت های معرفی شده در این سیستم ها عبارت بودند از گزارشگیری پویا و چند بعدی، پیشگویی و پیش بینی، تحلیل روند، بررسی جزئیات، بررسی وضعیت دسترسی و بررسی عوامل حیاتی موفقیت.
این ویژگی ها تا اواسط دهه 1990 در ده ها محصول تجاری ظاهر شد. سپس آن قابلیت ها و برخی قابلیت های جدید تحت نام BI نمایان شدند. امروزه یک سیستم اطلاعات سازمانی خوب مبتنی بر BI شامل تمام اطلاعات مورد نیاز مدیران اجرایی است. بنابراین، مفهوم اصلی EIS به BI تبدیل گردید. تا سال 2005، سیستم های BI در بر گیرنده قابلیت های هوش مصنوعی و قابلیت های تحلیلی قدرتمند شدند. شکل زیر ابزارها و تکنیک های مختلفی را که ممکن است در BI موجود باشند نشان می دهد. این شکل تکامل BI را نیز نشان می دهد. ابزارهای نشان داده شده در شکل منجر به فراهم آمدن ظرفیت های BI می گردند. 

معماری BI
یک سیستم BI دارای چهار جزء اصلی است: 1- انبار داده شامل منابع داده 2- تحلیل های کسب و کار شامل مجموعه ابزارهای دستکاری داده، داده کاوی و تحلیل داده 3- مدیریت عملکرد کسب و کار (BPM) برای نظارت و تحلیل عملکرد 4- یک رابط کاربری (مانند یک داشبورد). شکل زیر رابطه بین این اجزا را نشان می دهد. معماری BI به نرم افزار های آن بستگی دارد. 

امروزه سرمایه گذاری ها در بخش فناوری اطلاعات از نظر پتانسیل و تاثیر نهایی آنها، در حال بررسی دقیق است. همین امر درخصوص نرم افزارهای DW و BI که موجب تحقق این طرح ها می شوند صادق است.
سازمان ها مجبور هستند برای پشتیبانی از تصمیمات و به جهت بهبود عملیات کسب و کار، داده های خود را رصد، درک و اداره نمایند. اکنون قوانین و مقررات، رهبران کسب و کار را ملزم می کند که فرایندهای تجاری خود را مستند کرده و مشروعیت اطلاعات را تایید و  به ذینفعان گزارش دهند. در حال حاضر زمان چرخه های کسب و کار بسیار کوتاه شده، بنابراین تصمیم گیری های سریعتر، آگاهانه تر و بهتر، یک ضرورت رقابتی است. مدیران به اطلاعات مناسب، در زمان مناسب و در مکان مناسب نیاز دارند. این دستورالعملی برای رویکردهای مدرن BI است.
سازمان ها باید هوشمندانه کار کنند. توجه دقیق به مدیریت طرح های BI از جنبه های ضروری انجام کسب و کار است. بنابراین تعجبی ندارد که سازمان ها بطور فزاینده ای می خواهند در BI سرآمد باشند. 


 

 

نرم افزار همسو

1 1799
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید